Instal·lacions

 

Podeu veure fotografies de les instal.lacions de l’escola clicant l’enllaç

Vídeo de les instal.lacions de l’escola:

L’escola consta de dos edificis:
Edifici d’Educació Infantil:

-Amb dues aules de P3 i dues de P4.

Totes les aules tenen instal.lades PDI (Pissarra Digital Interactiva) amb projector, sistema d’altaveus de so i ordinador.

-Ampli espai per a fer Racons, tant a les aules com al vestíbul, amb tablets al servei dels alumnes.

-Una tutoria.

-Dues zones d’esbajo adaptades per l’edat dels nostres alumnes amb sorral, material de pati, tobogans i casetes de joc.

Edifici de Primària:

-Amb dues aules de P5 i dotze aules de Primària.

Totes les aules tenen instal.lades PDI (Pissarra Digital Interactiva) amb projector, sistema d’altaveus de so i ordinador.

-Dues aules d’Educació Especial.

-Biblioteca.

-Dues aules d’Informàtica equipades amb projector, pissarra, ordinadors de taula i portàtils i auriculars d’ús individual per a cada alumne.

-Chromebooks al servei dels alumnes per a potenciar el treball cooperatiu i de recerca.

-Gimnàs amb dos vestidors.

-Aula d’Anglès de Primària amb projector, pissarra, sistema de so i Chromebooks al servei dels alumnes.

-Aula de Racons d’Anglès d’Educació Infantil amb pissarra, projector, sistema de so i ordinadors portàtils al servei dels alumnes.

-Aula de Música amb projector, pantalla, sistema de so i ordinador.

-Cuina i menjador escolar amb projector, pantalla, sistema de so i ordinador.

-Sala d’Actes.

-Ascensor.

-Dues zones d’esbajo per a Primària: Una pista àmplia i un pati tranquil.

-Despatxos i tutories:

-Despatx de Direcció.

-Secretaria.

-Sala de Mestres.

-Dues tutories

-Consergeria