Camí escolar

És un projecte educatiu, transversal i participatiu, mitjançant el qual es construeixen uns itineraris amb senyalització específica entre altaquells recorreguts més utilitzats pels alumnes per anar cap a l’escola, que facilita que aquesta activitat sigui agradable i segura.Promou que els nens i les nenes s’hi desplacin a peu de sense l’acompanyament d’un adult, afavoreix la integració de l’escola en la dinàmica diària del barri i fa partícips a veïns i comerciants de l’educació comunitària.

La comissió busca donar continuïtat a tota la feina feta fins ara per:

  • Recuperar l’espai públic com a lloc de relació, aprenentatge, experiència i convivència.
  • Introduir els continguts del Camí Escolar en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) desenvolupant al màxim tot el seu vessant educatiu, fent que famílies i professorat treballin conjuntament per desenvolupar valors com el civisme, la ciutadania, la solidaritat, la pertinença, la participació, i el respecte per l’entorn.
  • Treballar per la integració de l’escola en la dinàmica diària del barri implicant al veïnat i als comerciants en el bon funcionament d’aquest camí.
  • I finalment promoure la creació i l’ús d’itineraris segurs i sostenibles a l’entorn de l’escola que facilitin al mobilitat autònoma i responsable perquè els nostres infants guanyin confiança en ells mateixos.alt

Però encara queden aspectes a millorar; punts conflictius per tal d’acabar tenint un camí escolar molt més segur.

Què i com ho fem?

  • Escola i AFA elaborem periòdicament un document de revisió dels punts assolits i dels pendents per mantenir al dia el projecte.
  • Ens reunim regularment amb els diferents serveis de l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Gràcia i IMEB) per fer el seguiment del projecte i seguir plantejant propostes de consolidació i creixement.
  • Promovem activitats amb les famílies per difondre el projecte i implicar-les en el seu desenvolupament.
  • Ens trobem amb altres AFA’s per compartir experiències i col·laborar en projectes comuns del Districte.
  • Impulsem la participació dels comerços i altres entitats del barri.

Bus a peu.

El Bus a peu és un projecte per iniciar als més petits en l’aventura d’anar sols a l’escola. És un autobús humà, format per un grup de nens i nenes amb ganes de compartir i gaudir una estona amb altres nens i nenes tot anant a l’escola, acompanyats de mares i pares que fan de conductors del bus. Amb una ruta amb parades per recollir els infants per dur-los a l’escola.

L’hem concebut com un pas intermedi, sobretot, pels infants de 4 a 9 anys, des que van acompanyats fins que comencen a anar sols al col·legi sense adults. Aquest és precisament l’objectiu principal dels camins escolars que intenten fomentar l’autonomia i l’autoestima dels infants mentre guanyen confiança en ells mateixos.

Hi poden participar totes les famílies de l’escola. Aquelles que vulguin col·laborar o conèixer més sobre el camí escolar i el Bus a peu poden escriure un correu al Josep Báguena baguenalj@diba.cat