Junta

Membres de la Junta de l’AFA i de les comissions del curs 2019/2020

 

Patrícia Bargalló
Presidint l’AFA des de 2018

Víctor Vargas Giner
Les actes a l’instant

Lluís Pou
Els comptes clars i la xocolata espessa

David Iglesias
Representant de l’AFA al Consell escolar

Laura Genovès
Representant de les famílies al Consell escolar

Amaya Cazorla
Representant de les famílies al Consell escolar