Comissió de Socialització de Llibres i subvencions

En aquesta comissió vetllem perquè el projecte de socialització de llibres segueixi el seu curs i proposem millores contínues. Alhora, també gestionem i fem el seguiment de les subvencions atorgades en el marc escolar i identifiquem i plantegem nous projectes que puguin ser susceptibles a rebre finançament d’organismes. Per tant treballem colze a colze amb la resta de comissions.Anualment les activitats que es financen (no en la seva totalitat) són el torneig d’escacs i diferents festes que es fan a l’escola. El curs passat hem incorporat anglès al menjador, que es esperem que es pugui consolidar.

Què és el projecte de socialització de llibres?

El projecte de socialització de llibres és un projecte educatiu emmarcat dins Escoles + Sostenibles, els objectius fonamentals del qual són:

  • Fomentar l’educació en valors a través de:
  • La sensibilització de l’ús sostenible del medi ambient: a partir de la disminució del consum de paper, es contribueix a la conscienciació dels nens de que vivim en un món amb recursos limitats
  • L’educació per la societat de consum: es comparteixen recursos i es fomenta el consum responsable.
  • L’educació per la responsabilitat i el respecte pel material
  • Disminuir les despeses de les famílies
Breu guia socialització Projecte socialització Dossier curs 2017/18


Algunes dades i resultat del curs 17-18

Gràcies a la col·laboració de tota la comunitat els darrers anys s’ha aconseguit abaratir la quota de socialització. La comissió segueix treballant per a disminuir la despesa familiar.

Actualment la quota de socialització de llibres té un cost anual de 60 €/any per alumne (congelada des de fa 3 cursos).

El projecte de socialització de llibres ha permès un estalvi d’aigua equivalent al consum anual de 6 persones i un estalvi de paper equivalent al produït per 12 arbres.

Amb la quota actual representa un estalvi econòmic per alumne de 1.038 € al llarg de la seva vida escolar.

Qui en forma part?

La part de la comissió de socialització de llibres és mixta (conformada per escola+ AFA) i la integren per part de la Direcció l’Anna Niebla (Cap d’Estudis), i per part de l’AFA la Cristina Joan, Griselda Benedico, Mariana Grande i la Maria Navarro (vocal).

La comissió de subvencions està integrada per les mares de l’AFA que integren la comissió de socialització de llibres.

Podeu contactar amb elles a través del correu ampa@turodelcargol.org