Activitats i Hàbits

INFORMES

Els informes de menjador són trimestrals. En aquests, se us informarà dels progressos dels nens i nenes en els hàbits i les activitats treballades. En el cas de P3, els nens i nenes tindran una agenda diària, d’ús exclusiu del menjador (durant el 1r trimestre).

ACTIVITATS

Tots els usuaris realitzen activitats adequades a la seva edat. Cal tenir en compte que durant el temps de migdia, dinen, descansen i fan activitats dirigides d’interior o exterior depenent del dia.* A primària, dos dies per setmana es fan racons dirigits. Racons 1r i 2n:

Jocs tradicionals, balla-balla, ludoteca, dibuix al natural icontes.Racons de 3r a 6è:
Esport, jocs tradicionals, dansa, ludoteca i biblioteca.Un cop al trimestre, es realitza un taller relacionat amb la decoració de l’espai de menjador i dintre del tema “vivim les autonomies”.

HÀBITS

Dintre del projecte educatiu del servei de menjador existeixen uns objectius que fan referència al treball d’hàbits (parar i desparar taula, omplir el got d’aigua, pelar la fruita, deixar el seu espai net i recollit). S’inicia a P5 i cada curs s’augmenta el nombre de tasques.