Menjador escolar

Catering Vostra Cuina S.L., és l’empresa contractada per l’AMPA de l’escola, per gestionar el servei de menjador, comptant amb la coordinació pedagògica de la Direcció del centre. Per tant, aquestes tres parts constitueixen una comissió de treball encarregada de revisar i millorar el funcionament d’aquest servei.

Contacte amb Vostra Cuina: turocanmates@vostracuina.com
i per telèfon al 935 900 203