TAC SKILLS

Les TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació) cada cop més, esdevenen una matèria fonamental dins l’àmbit escolar. Les tecnologies de l’aprenentatge contenen unes possibilitats educatives gegants alhora de dur a plantejaments didàctics en totes les àrees educatives.

La nostra escola vol continuar potenciant aquesta nova tecnologia en tots els àmbits de la comunitat educativa.  A més de l’apropament i utilització de recursos tecnològics com a eina d’aprenentatge cap als nostres alumnes, ja que la utilització d’un ordinador, Tablet, càmera, etc. És una realitat de convivència dintre de la societat actual i dins del seus processos d’ensenyança- aprenentatge dels nens/es.

És en aquesta àrea transversal on es vol inculcar als alumnes l’ús apropiat de les tecnologies i l’ensenyança de la gran varietat d’eines que disposen per tal de ser més competents i més autònoms alhora de treballar en les diferents matèries.

Ensenyar als alumnes a utilitzar la gran varietat de programes informàtics, navegadors, fonts de recerca, etc. els ajuda a ser competents durant la seva vida d’estudiants  i ciutadans, que estarà protagonitzada pràcticament per  l’ús de les tecnologies.

Des de l’escola volem donar pas  a les primeres pinzellades per a que els nostre alumnes despertin les capacitats per ser hàbils amb l’ordinador, per ser creatius amb els seus treballs, i per fer un bon ús de la tecnologia.