6. Erasmus+ i E-Twinning

Amb el Projecte “Aprenentatge actiu i global per arribar a ser ciutadans competents”, la nostra escola participa en el Programa Europeu Erasmus+, col·laborant amb escoles europees de diferents països compartint experiències i aprenentatges. D’altra banda, el professorat del centre utilitza la plataforma e-Twinning per realitzar treballs en xarxa amb altres centres de la Unió Europea, emprant la llengua anglesa com a mitjà de comunicació.