PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-21

Benvolgudes famílies!

Ja tenim les llistes d’alumnes admesos pel curs 2020-21 i la llista d’espera.

Recordeu que tots els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula demanant CITA PRÈVIA de 9 a 13h (937980758 o a8034321@xtec.cat):

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

  • 2 fotografies de l’alumne/a mida carnet
  • Fotocòpia del llibre de vacunes de l’alumne/a
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a (si no la vàreu presentar a la preinscripció)

 

En cas d’haver de fer una RECLAMACIÓ podeu seguir les següents instruccions:

BEQUES DE MENJADOR PEL CURS 2020-21

Benvolgudes i benvolguts,

Un cop publicades les bases reguladores de la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2020/2021, us informem que, com cada any, serà l’Ajuntament de Mataró l’encarregat de recollir les sol·licituds de les famílies, i no els centre escolars.

  • Les famílies que van presentar sol·licitud d’ajut de menjador escolar al 2019 podran confirmar la seva petició per internet si no han canviat substancialment la seva situació (mateix tipus de família nombrosa o monoparental, mateixes persones amb discapacitat i sense canvis en separació o custòdia de menors). Rebran un missatge SMS per poder accedir fàcilment al procés de confirmació durant la setmana del 6 de juliol.
  • Les famílies que NO van presentar sol·licitud d’ajut de menjador escolar al 2019 i aquelles amb canvis substancials podran fer-la a través d’internet a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró o personalment a les Oficines d’atenció ciutadana de Pla d’en Boet, Rocafonda i Cerdanyola amb cita prèvia obligatòriaamb els següents terminis.
 –        Internet del 7 al 24 de juliol.
–         Oficines d’atenció ciutadana del 13 al 24 de juliol, amb cita prèvia obligatòria.
La cita prèvia es podrà concertar a partir del 8 de juliol per internet a www.mataro.cat/citaprevia

Tota la informació estarà disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró https://seu.mataro.cat

Documentació a presentar:

–          En el cas de fer la sol·licitud presencialment, model normalitzat de sol·licitud (només s’acceptarà el formulari disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró o el facilitat a les pròpies oficines municipals a partir del 8 de juliol).

–          En el cas de fer la sol·licitud presencialment, còpia del document d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

–          En el cas de fer la sol·licitud presencialment, original del títol de família nombrosa o monoparental vigent. En el cas de fer la sol·licitud a través d’internet a la Seu Electrònica, serà suficient amb informar del número de títol de família nombrosa o monoparental vigent.

–          Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per a menors que estiguin en situació d’acolliment.

–          Conveni, sentència de divorci en el cas que un dels membres de la unitat familiar ja no visqui al domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.”

 

INSTRUCCIONS BEQUES MENJADOR CCM 2020-2021