Instal·lacions

L’edifici escolar central és de finals dels anys 60  i està distribuït en quatre construccions: una destinada  a cuina i menjador, dues  són aularis  i la darrera, distribuïda en dues plantes, que correspon a les antigues cases de mestres, actualment reformades i on hi ha varies aules, la sala de mestres i la secretaria. Des de fa anys l’escola disposa d’un mòdul d’ampliació on hi ha dues aules i un espai destinat a sala de material

 

La distribució dels espais és la següent:

  • Edifici 1, de dues plantes

A la planta baixa  hi ha:

  • L’aula dels Ceps, un espai dedicat a la Secretaria i Direcció
  • L’aula dels Conills, espai destinat a Educació Infantil i Aula d’Acollida de 8h a 9h cada matí
  • L’aula petita, espai de pas i emmagatzematge de material
  • La sala de mestres i de reunions

A la primera planta  hi ha:

– Dues aules polivalents: espai de biblioteca i experimentació

– L’aula dels Roures i les Oliveres;  espai destinat als grups de cicle mitjà

  • Edifici 2, d’una planta i amb dos espais:

-Aula de les Alzines, que alberga als alumnes de cicle inicial. Aquesta aula compta amb un petit porxo amb dos lavabos i una entrada adaptada amb rampa

-Aula dels Pins, destinada als alumnes de cicle inicial i  té un porxo amb dos lavabos

  • Edifici 3, d’una planta i amb dos espais:

-Un destinat als alumnes de la llar els Cargols, llar dependent de l’Ajuntament de Subirats, però que està integrada a l’escola des de la seva constitució

-L’altre destinat  a  educació infantil, la dels Ocells

  • Edifici 4, d’una planta:

-És la cuina i un menjador amb capacitat màxima per uns 85 alumnes.

  • Edifici 5 d’una planta i amb dos espais:

-Aquest espai està constituït per un mòdul d’ampliació que es van establir pel departament l’any 2007. Aquest mòdul alberga dues aules destinades a les classes dels codonyers i presseguers, totes dues de cicle superior, dos lavabos i un espai destinat a aula de material

  • Altres espais l’escola també  compta amb…

-Una pista central, utilitzada per les hores d’esbarjo de l’alumnat de primària i de parvulari (de 5 anys), per l’educació física i per altres activitats conjuntes

-Un pati petit destinat a l’esbarjo dels nens/es de la llar i de cicle infantil (de 3 i 4 anys).

-Un hort escolar