Instal·lacions

                            

                 AULA DE P-3                                                             PATI D’ED.INFANTIL

                       

             AULA DE PRIMÀRIA                                                             AULA DE MÚSICA

                      

                INFORMÀTICA                                                          AULA D’ANGLÈS

             

                BIBLIOTECA                                                          EDUCACIÓ ESPECIAL

              

               PISTA ESPORTIVA                                                    PSICOMOTRICITAT

                   

                    MENJADOR                                                             HORT I JARDÍ