Quota AMPA

La quota del soci de l’AMPA és d’ 11 €/mensuals durant 10 mesos, que es giren pel banc a mes vençut al compte que se’ns dóna durant els 5 primers dies del mes.

Aquest import es destina íntegrament a:

  • sortides: entrades i transport
  • piscina i transport: curset i transport menys subvenció de l’Ajuntament
  • festes escolars segons necessitats de l’escola i festa de l’AMPA
  • col·laboració en material i mobiliari extra de l’escola
  • assegurances
  • quotes FAPAC
  • gestoria
  • servei d’acollida per les reunions de classe

També es gira una quota mensual 15 € a educació infantil i 19 € a educació primària en concepte de material escolar (que es traspassa a l’escola)

La quota anual per a les famílies dels nens/es de la Llar d’infants és de 20 €, i només ho paguen aquelles famílies que utilitzen el servei de menjador (que es comparteix amb l’escola)

Us deixem els enllaços dels formularis que cal que torneu signats el més aviat possible

FORMULARI ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE

Agraïm que les famílies que per qualsevol motiu se us faci impossible fer el pagament de les quotes corresponents, us poseu en contacte amb l’AMPA ampasantjordi@gmail.com i entre les parts implicades mirarem de trobar una solució el més adient possible.
Si el rebut no s’atén, les despeses que generi aquest impagat seran reclamades a la família.

Comissió econòmica: Eva Grimau i Teresa Otazu