Delegat de Cicle

Durant l’escolarització dels nens i les nenes, la família i l’Escola compartim el dret i el deure de l’educació; això fa que el compromís entre les dues parts sigui fonamental per a l’èxit escolar.

Cal que les famílies col·laborin i participin activament amb el centre educatiu a través dels diferents mitjans que hi ha: Consell Escolar, AMPA, Comissions de treball, etc.

Amb l’objectiu d’anar construint ponts de comunicació entre els mestres i les famílies, des de l’AMPA hem considerat important, tenir una nova figura, molt propera als pares i mares, escollida democràticament i separada per cicles.

Aquesta figura s’anomena Delegat/da de Cicle (d’ara en endavant l’anomenarem directament Delegat/da).

S’anomenaran els Delegats/es el dia de l’Assemblea

  • Delegat d’Educació Infantil: Clàudia Alonso
  • Delegada de Cicle Inicial: Ramón Pascual
  • Delegada de Cicle Mitjà:
  • Delegada de Cicle Superior:

Recomanem a les famílies que us poseu en contacte amb l’AMPA per poder formar part dels grups de whatsapp. La informació que es rebrà serà únicament relacionada amb l’escola.