Personal d’administració, conserge i serveis

     

       ADMINISTRATIVA I CONSERGE TITULAR                                 CONSERGE SUPLENT   

 

                   

VETLLADORA, SERVEI D’ACOLLIDA I LUDOTECA                                                 SERVEI DE NETEJA

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MONITORS I MONITORES DE MENJADOR