NOFC (Normativa d’Organització i Funcionament de Centre)

La normativa d’organitació i funcionament de centre aplega el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’han adoptat per fer possible, en el dia a dia, el treball
educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PAGC.