AFA

L’AFA és l’organització que tenen les famílies per intervenir i cooperar en el centre escolar on estudien els seus fills i filles.

L’AFA està formada per tots els pares i mares dels infants que estan escolaritzats a l’escola Sant Esteve i que abonen la quota per ser membres.

Treballem dins i fora del centre escolar par tal de millorar l’ensenyament i l’educació dels nens i nenes i és per això que som membres de la Federació d’Associacions de Pares de Catalunya (FAPAC) i formem part de la Federació d’AFAs de Castellar del Vallès.

Aquesta Associació té una direcció, anomenada Junta, que està formada per pares i mares que de forma altruista gestiona els recursos de la mateixa i representa a totes les famílies davant de tercers.