Instal·lacions

Som una escola pública depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya d’educació infantil i primària que comptem amb els següents espais:

Planta baixa: educació infantil

 • 6 aules d’infantil equipades amb piques i lavabos, ordinadors i pissarres analògiques, i racons d’aprenentatge.
 • Aula de psicomotricitat
 • Aula d’ús comú
 • Espai per emmagatzematge
 • Zona de lavabos per adults
 • Zona semi porxada.
 • Zona d’esbarjo, amb accés des de les aules, amb equipaments de joc simbòlic

 

 

 

 

 

Primera planta: educació primària

 • 12 aules de cicle inicial, mitjà i superior equipades amb:

Una pica, dues pissarres (analògica i digital), una biblioteca d’aula, canó i ordinador de taula, una lateral-cartellera de suro i l’altre amb finestral.

 • 1 aula de ciències dotada amb pissarra digital, canó i ordinadors de taula, recursos i kits d”experimentació, i lupes binoculars.
 • 3 aules-tutories versàtils per atendre petits grups o fer entrevistes amb les famílies.
 • Zona de lavabos per a nens i nenes i per a adults.
 • Aula de suport equipada amb recursos didàctics per atendre a la diversitat.
 • Aula de llengües estrangeres amb pissarra digital, ordinador, canó, recursos didàctics lingüístics.

 

Planta baixa: zona d’entrada

 • Vestíbul amb zones comunitàries d’escola (expressió plàstica i lectures)
 • Biblioteca d’escola amb pissarra digital, ordinador i canó i lavabo.
 • 3 despatxos: secretaria, equip directiu i cap d’estudis.
 • Consergeria
 • Sala de mestres
 • Zona lavabos nens i nenes i per adults.
 • Espai d’emmagatzematge per l’equipament TAC
 • Aula digital equipada amb X ordinadors, canó  i pissarra interactiva.
 • Aula de música
 • Tutoria d’educació física
 • Espai per copisteria
 • Espai per emmagatzematge general
 • Menjador i cuina in situ amb accés a la zona porxada del pati.

 

imatges

 

 

 

Pati d’educació infantil

 • Zona de joc equipada amb sorral amb para-sol, casa d’indis de fusta, etc

imatges

 

Pati d’educació primària

 • Gimnàs amb escenari, zona porxada, pista de futbol, 2 pistes de bàsquet, zona amb rodes, sorral amb para-sol i un hort escolar.

imatges

 

(en construcció)