Instal·lacions/ equipaments

L’educació infantil i l’educació primària tenen instal·lacions pròpies, amb aules de desdoblament per a reforçar diferents àrees, així com zones esportives i d’esbarjo adequades a l’edat. A nivell d’espais el centre disposa d’un edifici principal, amb planta baixa i un pis i d’un edifici annex.

En la planta baixa de l’edifici principal hi trobem:

 • Les aules d’educació infantil, 4 d’elles equipades amb pissarra digital.
 • Els espais annexos a les aules amb serveis d’higiene personal adequats per els més petits/es i per guardar-hi material divers.
 • La sala de psicomotricitat i equipaments diversos.
 • L’aula de reforç.
 • La biblioteca equipada amb uns 4.000 volums, comptant els llibres de lectura i consulta.
 • El menjador amb cuina annexa, equipada per a la preparació de tot tipus de menús.
 • La consergeria amb sala de reprografia i enquadernació.
 • Els despatxos per a la secretaria.
 • Els despatxos per al/a la cap d’estudis i la direcció.
 • El despatx pels serveis educatius.
 • L’arxiu.
 • El despatx de l’AMPA, amb els seus corresponents serveis.
 • L’edifici principal disposa d’ascensor.

En el primer pis:

 • Les 12 aules aptes per a l’educació primària, 10 de les quals equipades amb pissarres digitals.
 • L’aula de música equipada amb pissarra digital.
 • L’aula d’anglès.
 • L’aula de ciències.
 • L’aula d’informàtica equipada amb un canó de projecció i ordinadors de sobretaula.
 • L’aula de religió.
 • Les dues aules d’educació especial.
 • Una aula de reforç.
 • Els corresponents lavabos.

En l’edifici annex hi ha:

 • El gimnàs amb equipaments diversos per a la pràctica de l’educació física. En aquest espai hi ha incorporat un petit escenari per a les activitats de teatre.
 • Els 2 vestuaris i els seus corresponents lavabos i 1 lavabo per a minusvàlids.

Espais exteriors:

 • Els espais exteriors d’esbarjo amb jardí, camp de futbol i de bàsquet, sorreres i jocs infantils diferenciats per a educació infantil i primària.
 • Els espais per a la pràctica de la jardineria: l’hort i la zona dels arbres fruiters.