Puff the magic dragon activity

1st and 2nd grade students did previous tasks related to a play called PUFF THE MAGIC DRAGON

Based on their own knowledge, we carried out some activities through which we applied prior knowledge and also integrated new one, as an evidence of a globalized, experiential and meaningful learning outcome.

Els alumnes de cicle inicial, 1r i 2n, vàrem realitzar un treball previ relacionat amb l’obra de teatre PUFF, THE MAGIC DRAGON. 

Partint dels propis coneixements, vam realitzar unes activitats mitjançant les quals vam aplicar-ne els previs i també vam integrar-ne de nous, com a evidència d’un resultat d’aprenentatge globalitzat, vivencial i significatiu.