Espais d’aprenentatge

Les i els alumnes de 3r juguem i aprenem amb els espais d’aprenentatge! Amb aquesta metodología els alumnes són protagonistes del seu propi aprenentatge, els continguts treballats són més significatius i es millora l’autonomia dels infants. Es plantegen activitats amb un contingut clau, treballant diferents objectius mitjançant material manipulatiu i més motivador per l’alumnat.  El treball per racons respecte el ritme d’aprenentatge de cada nena/nen, treballant varies competències del currículum, com la competència digital. Seguim jugant i compartint aprenentatges!