El joc tradicional

A cicle mitjà fomentem el joc tradicional, aquell que no necessita cap material complex. Un espai de joc on els infants aprenen a organitzar-se per ells mateixos. Són molts els valors que fomenta el joc tradicional: les relacions entre els infants, les relacions entre cultures i veure que hi ha moltes similituds i variacions sobre el mateix joc, tots ells exerciten capacitats i destreses diferents, comunicació diàleg i negociació i cooperació…1,2,3! PICA PARET!