DELEGATS ENERGÈTICS

 
Dos alumnes de cada classe formen part de l’equip energètic del centre.
Es reuneixen cada quinze dies amb les mestres que formen la Comissió d’Escola Verda, per promoure i vetllar pel bon funcionament de les diferents campanyes mediambientals del centre.

Hello Everybody and welcome to our new web!

1st grade
We studied school supplies and parts of the body so here your are these activites.
PARTS OF THE BODY
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
SCHOOL SUPPLIES
https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-easy/
If you are in 2nd grade here you are some activities related to parts of the house and animals. Enjoy it.
ROOMS GAME
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms
ANIMALS GAME
Llegeix més»