ECOESTACIÓ

Coincidint en la Setmana Mediambiental, l’escola ha portat a terme un seguit d’activitats i també hem disposat al pati de l’ECOESTACIÓ de la RRO (Recollida de Residus d’Osona). Els objectius del taller ajuden a millorar el coneixement sobre la recollida selectiva i el procés de reciclatge, així com conscienciar dels impactes que comporta no separar correctament els residus que generem. S’ha experimentat a través del joc per fomentar una actitud ecològica i de respecte vers el medi ambient.

veure fotos