Serveis educatius de l’escola

 • Servei psicopedagògic de l’EAP.
 • Servei SIEI (Suport Intensiu de l’Escola Inclusiva).
 • Servei d’ AULA D’ACOLLIDA.
 • Servei de LOGOPÈDIA (Centre Psicopedagògic d’Osona).
 • Servei del CREDA.
 • Servei de Fisioteràpia.
 • Servei de Deficients Visuals.
 • Servei de Vetlladora (Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Servei de menjador, ofert per SET i TRIA.
 • Servei de “BON DIA”, al matí a partir de 3/4 de 8h.
 • Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.