Llibres de text

Enguany a educació primària es canvia el llibre d’anglès pel material Koala, on line i dossier.

A Educació Infantil i a Cicle Inicial disposaran d’uns quadernets per treballar a l’aula i per emportar-se a casa, en cas de confinament.