Llibres de text

CICLE  INICIAL:

1r de Primària

  • Quadernets Set i mig Editorial Teide:

nº 1 ISBN 9788430740017

nº 3 ISBN 9788430740031

nº 5 ISBN 9788430740192

  • Anglès Class Book Big Surprise 1 Ed. Oxford

ISBN 9780194516204

2n de Primària 

  • Quadernets Set i mig Editorial Teide:

nº 7 ISBN 9788430740215

nº 9 ISBN 9788430740239

nº 11 ISBN 9788430740253

  • Anglès Class Book Big Surprise 2 Ed. Oxford

ISBN 9780194516211

 

CICLE MITJÀ

3r de Primària 

  • Anglès Activity Book Big Surprise 3 Ed. Oxford

ISBN 9780194516228

4t de Primària

  • Anglès Activity Book Big Surprise 4 Ed. Oxford

ISBN 9780194516235

 

CICLE SUPERIOR

5è de Primària

  • Anglès Activity Book Big Surprise 5 Ed. Oxford

ISBN 9780194516242

6è de Primària

  • Anglès Activity Book Big Surprise 6 Ed. Oxford

ISBN: 9780194516259

 

NOTA: Els podeu passar a buscar per la llibreria Sobrerroca (Avda. de les Bases de Manresa, 16)