Material escolar

QUOTES  MATERIAL  COMUNITARI

 CURS  MATERIAL (M)  SORTIDES (S)  TOTAL (M I S)  COLÒNIES  TOTAL CURS
 P3  94 € 34,50 €  128,50 €  ——-  128,50 €
 P4  90 € 47,50 € 137,50 €  86 €  223,50 €
 P5  90 €  48,50 € 138,50 €  86 €  224,50 €
 1r. 118 € 35  € 153    € 136 €  289 €
 2n. 76 €  55,50 €  131,50 € 136 € 267,50 €
 3r.  88 €  35,30 € 123,30 € 126 €  249,30 €
 4t.  76 € 34,5€  110,50 €  126 €  236,50 €
 5è.  93 €  70,50 € 163,50 €  Per determinar
 6è  98 €  74,90 € 172,90 € 127,20 €  300,10

QUOTA AMPA: 25 € per família + aportació fons solidari (voluntària)

Les quotes de P3, 1r, 3r i 5è inclouen el cançoner que se’ls lliurarà a la classe.

Les quotes de 5è i 6è inclouen l’agenda.

La quota de material inclou una part pel FONS BIBLIOGRÀFIC del centre (biblioteca de l’escola).

Per acord del Consell Escolar i, tenint en compte que aquest curs tampoc s’ha rebut cap subvenció pel material de reutilització de llibres, es decideix continuar cobrant 5€ als alumnes de Cicle Inicial, 10€ als alumnes de Cicle Mitjà i 15€ als alumnes de Cicle Superior; per poder seguir mantenint-nos dins aquest programa que permet estalviar tants diners a les famílies que tenen els fills/es en aquests cicles. Aquests diners també estan inclosos en la quota de material.

 

Per tal de facilitar-vos el pagament i per reduir-ne els costos i temps de gestió, s’ha acordat que el sistema de pagaments es farà de forma presencial a l’escola.

Les dades de pagament al setembre són les següents:

– 6 de setembre de 8h a 14h.
– 5 i 7 de setembre de 14h a 20h.

LLoc: El pagament es farà de forma presencial a l’escola, al vestíbul.
Forma de pagament: en efectiu o amb targeta.

 

Opcions de pagament de la quota de material i sortides:

Aquelles families que ho sol·licitin podran fer el pagament de la quota de material i sortides en dues parts:
– 1ª: Setembre el 50% de la quota.
– 2ª: Novembre l’altre 50% de la quota.

  • Principis de març: colònies

Opcions de pagament de la quota de l’AMPA:

Les famílies que ho prefereixin podran abonar la quota de l’AMPA i l’aportació al fons solidari a principis de novembre.

NOTA: Aquelles famílies que ho desitgin, podran agrupar tots els pagaments al setembre: material, sortides, colònies i AMPA.