PREINSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2013-2014

Hola famílies,

Ja se’ns acaba un altre curs i aquí teniu les activitats extraescolars que es proposen pel curs que ve. L’inici de les mateixes serà a l’octubre i l’horari de 16:30 h a 17:30 h.

Us informem que, a més de la presentació de l’imprès d’inscripció en paper entregant-lo personalment al local de l’AMPA en l’horari de dilluns a divendres de 16:00 a 17:00 o bé dipositant-lo a la bústia de l’AMPA, les famílies amb adreça de correu electrònic, rebreu un formulari electrònic que podreu emplenar fàcilment i fer-nos l’enviament còmodament des d’allà on esteu connectats!

Procés d’inscripció
Cada activitat i grup té un nombre de places limitades i per poder donar a tothom accés a les activitats amb les mateixes condicions, el procés d’inscripció serà el següent:
 • Presentació del formulari: Fins el dijous 20 de juny de 2013.
 • Llista d’inscripcions: A partir del dimecres 26 de juny, al tauler d’anuncis del vestíbul de l’escola es mostraran les llistes dels inscrits a les diferents activitats i les famílies rebreu un correu informatiu de la inscripció realitzada, una vegada la comissió hagi valorat la viabilitat de l’activitat, en funció de la demanda.
 • Sorteig. Per a les activitats amb més demanda que places disponibles, es farà un sorteig que consistirà en obtenir a l’atzar una lletra, a partir de la qual, s’assignaran les places per estricte ordre de cognom dels inscrits.
La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària al compte facilitat a l’AMPA pel cobrament de la quota anual.
Tothom que tingui el compte amb una de les noves entitats resultants de les darreres fusions, reviseu bé els números de compte, ja que us podeu trobar amb possibles canvis de codificació). El retorn del rebut suposarà la pèrdua de la reserva de la plaça. Els terminis pel pagament seran els següents:
 • Dia 15 de novembre de 2013: 50% del cost total de l’activitat.
 • Dia 14 de febrer de 2014: 50 % restant.

A tenir en compte:

 • Els formularis amb inscripcions a més d’una activitat el mateix dia, no es consideraran vàlids.
 • Al setembre s’oferiran les activitats amb places disponibles.
 • En cas de cancel.lar la inscripció (si no és per un motiu justificat), es procedirà al pagament de 25,00 € per activitat sol.licitada.
 • Si alguna activitat tingués un nombre d’inscrits molt reduït, l’AMPA es reserva el dret de cancel.lar-la.
 • Per poder gaudir de les activitats extraescolars caldrà ser soci de l’AMPA i trobar-se al corrent de pagament de les quotes (tant de l’anual de l’AMPA, com de les activitats dins dels terminis fixats).
 • Davant del retorn per impagament d’algun rebut, caldrà fer l’abonament del mateix més la comissió bancària per la devolució, abans de 15 dies. La manca de pagament d’un rebut suposa la baixa de l’alumne a l’activitat.
 • Les absències reiterades sense justificar i les actituds que impedeixin el normal funcionament de l’activitat, podran ser motiu de baixa de la mateixa, perdent el dret al reintegrament de la part de la quota corresponent. Es podrà oferir la plaça vacant a altres alumnes.

NOTA : Podreu consultar aquí la descripció de les activitats.

La Comissió d’Extraescolars us anima a participar i agraeix la vostra col.laboració. juny-2013

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>