NOMS DE LES CLASSES

TOTES LES CLASSES ESTRENEM NOM!!!!
Enguany, tots els noms tenen relació amb el cinema, i cada cicle ha triat títols relacionats amb un gènere en concret. A Educació infantil han triat sobre animació, els infants de cicle inicial són els més aventurers, els alumnes de cicle… Llegeix més»

TROBADA D’INICI DE CURS DE L’AMPA

Benvinguts al nou curs de l’Escola.

Des de l’AMPA us convoquem a la trobada d’inici de curs que inclou l’Assemblea ordinària.

Ens trobarem a partir de 2/4 de 12:00 del migdia del diumenge dia 25 de setembre.

Mentre els pares fem l’Assemblea, hi haurà activitats pensades per a cada grup d’edat dels nostres fills i filles, amb monitors que els acompanyaran.

A les 13:00 hores del migdia farem un vermut tots plegats i a continuació paella de pel·lícula per celebrar l’inici de curs.

Per tal de poder preveure el número de persones que es quedaran a dinar i conèixer també la quantitat de nens i nenes que vindran per així poder contractar els monitors necessaris, us agrairíem que us apuntéssiu al següent formulari web.

El preu de la paella serà de 2 € per persona amb inscripció anticipada mitjançant el formulari web, i 4 € per aquells que s’apuntin el mateix dia.

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA

Us convoquem el dia 25 de setembre de 2016, a les 11:30 al menjador gran de l’escola.

ORDRE DEL DIA

 • Presentació.
 • Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 • Aprovació resultat curs anterior i pressupostos pel curs actual.
 • Renovació de càrrecs.
 • Activitats realitzades i comissions.
 • Inversions per l’escola: resum de les realitzades i noves propostes.
 • Precs i preguntes.

Adjuntem l’ordre del dia de l’Assemblea ordinària: convocatoria ASSEMBLEA GENERAL CURS 2016-2017

Us hi esperem,

AMPA Puigberenguer

PAGAMENT DE LES QUOTES

Famílies de l’escola:

Per tal de facilitar-vos el pagament i per reduir-ne els costos i temps de gestió, s’ha acordat que el sistema de pagaments es farà de forma presencial a l’escola.

LES DADES DE PAGAMENT AL SETEMBRE SÓN LES SEGÜENTS:

– 5 de setembre de 8h a 14h.
– 6 de setembre de 14h a 20h.

LLoc: El pagament es farà de forma presencial a l’escola, al vestíbul.
Forma de pagament: en efectiu o amb targeta. Llegir més»

REUNIONS PARES I MARES CURS 2016-17

Benvolgudes famílies:

Us voldríem recordar quan es realitzaran les reunions de pares i mares, on s’explicaran els aspectes més rellevants d’aquest curs.

L’assistència a aquestes reunions és molt important, doncs vosaltres com a pares i mares sou els responsables de l’educació dels vostres fills/es i per tant els primers interessats a conèixer i participar en la vida de l’escola en què delegueu bona part de la seva instrucció i formació.

Les reunions seran a les 17:00h de la tarda a les aules corresponents, excepte la reunió de P3 i P5 que seran a les 19:00h.

Qualsevol canvi serà notificat.

CALENDARI DE REUNIONS:

Educació Infantil
– Pàrvuls 3 anys: dimarts 6 de setembre
– Pàrvuls 4 anys: dimarts 4 d’octubre
– Pàrvuls 5 anys: dijous 8 de setembre

Educació Primària:
– 1r: dimecres 28 de setembre
– 2n.A: dijous 6 d’octubre
– 2n B: dilluns 3 d’octubre
– 3r: dilluns 26 de setembre
– 4t: dijous 29 de setembre
– 5è: dijous 8 de setembre
– 6è: dimarts 6 de setembre

Com cada any, les entrevistes famílies-mestres s’hauran de concertar prèviament.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017

Dates de la preinscripció del curs 2016-2017

Ha sortit publicada al DOGC la Resolució per a la preinscripció del curs 2016-2017 per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de març al 7 d’abril, ambdós inclosos, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24h del dia 6 d’abril de 2016; recordeu que heu d’aportar, al centre que trieu en primera opció, la documentació que acompanya la sol·licitud dins el període establert:

 • L’imprès de sol·licitud,
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació,
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat vigents del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet,
 • Original i fotocòpia del DNI/ NIE alumne/a si en té,
 • Si el domicili que s’al·lega no coincideix amb el DNI, NIE o altres documents d’identitat, cal portar el volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant,
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen/a,
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició,
 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès per Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%,
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI),
 • Informe emès per un mete o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta, en el cas que s’al·legui aquesta circumstància.

Teniu disponible la Sol·licitud preinscripció en pdf. També podeu omplir el formulari online, us aconsellem que llegiu la informació que trobareu aquí.

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Per a més informació consulteu la pàgina web del Departament d’Ensenyament