Participeu al Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al consell hi ha representats tots els col·lectius que formen la comunitat educativa: director/a, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc. La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Com podem participar les famílies en les eleccions del Consell Escolar?

  • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
  • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

El proper divendres 30 de novembre s’hauran d’elegir 3 representants dels pares i mares que substitueixin les persones que ara acaben el seu període de representació.

Els cens electoral de l’Escola Puigberenguer està exposat al tauler d’anuncis del centre. Fins al dia 9 de novembre es poden fer reclamacions. Les possibles candidatures caldrà que es presentin a la direcció del centre no més tard del dia 16 de novembre. Les candidatures presentades es publicaran al tauler d’anuncis el dia 20 de novembre. Si hi hagués menys candidats que llocs a cobrir, tots els pares/mares serien elegibles.
El sorteig públic per tal de designar els membres de la mesa electoral es farà el dia 9 de novembre a les 11 h, al despatx de la direcció del centre.
Cada elector (pare, mare o representants legals de l’alumnat) podrà votar un nombre màxim de 3 pares o mares com a representants al Consell Escolar de l’escola. Les votacions del ‘sector pares’ es realitzaran el divendres 30 de novembre de 2018, de 15 a 18 h, a les dependències de l’escola.

L’èxit educatiu és un objectiu i una responsabilitat de tots. Vota!

 

 Podeu trobar més informació a familiaiescola.gencat.cat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>