Servei Despertador

El servei despertador o servei d’acollida matinal, permet a les famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola abans de les 9h del matí. El servei està gestionat per la comissió de servei despertador i casals de l’AMPA de l’escola i compta amb monitores professionals que tenen cura dels nens i nenes, mentre fan jocs i activitats diverses.

Horari :

 • L’horari del servei despertador és de 8h a 9h del matí.
 • Els nens poden arribar a l’escola entre les 7:45h i les 8:45h del matí.
 • A partir d’aquesta hora l’accés a l’escola es tancarà fins l’horari habitual d’entrada (8.50h).
 • A les 9h les monitores acompanyaran els xics a les aules d’Educació Infantil, i a les files respectives la resta d’alumnes.

Lloc :

 • L’espai destinat a aquest servei és el menjador dels petits.
 • L’accés es fa exclusivament pel Carrer Núria i caldrà acompanyar als nens/es fins al menjador.

Preus curs 2019/2020 :

 • En cas d’ús esporàdic del servei, el cost és de 4,5 €/dia.
 • El preu màxim mensual a pagar és de 27 euros/mes.
 • Preu per alumne/a per mes natural:
  • Servei despertador 1 dia: 4,5 €
  • Servei despertador 2 dies: 9 €
  • Servei despertador 3 dies: 13,5 €
  • Servei despertador 4 dies:  18 €
  • Servei despertador 5 dies: 22,5 €
  • Servei despertador 6 o més dies: 27 €
 • Al finalitzar cada mes, les famílies trobaran l’import que han de pagar a l’app TPVEscola, i tindran fins el dia 15 del més següent per a realitzar el pagament.
 • Per a poder utilitzar el servei despertador, cal haver abonat la quota de l’AMPA.

Activitats :

 • Durant l’hora despertador,els nens i nenes fan activitats i jocs variats, en companyia dels seus amics.
 • Les famílies també podeu portar algun conte o joguina per poder compartir en aquesta estona.
Activitats de l’hora despertador
Activitats de l’hora despertador