Comissió d’Entorn

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

Els nens fan classe dins l‘aula, però des de la porta d’entrada de l’escola fins a la de l’aula hi ha tot un gran espai tant de pas com de joc: els patis, els accessos, les rampes, etc.

Aquesta comissió s’ocupa de vetllar pel bon estat de tot aquest espai. Arreglen coses que s’hagin trencat o espatllat, o donen una ma de pintura als bancs, baranes, jocs pintats al terra, etc, o bé mobilitzen a qui faci falta perquè els desperfectes que hi pugui haver s’arreglin i els nens i nenes puguin utilitzar els diferents espais amb seguretat. També s’ocupen de sol·licitar a l’Ajuntament les obres grans i de manteniment,

I un cop l’any, quan arriba el bon temps, fan la seva festa: la Festa de l’Entorn, i no es troben només per treballar.