Consell Escolar

És l’òrgan que decideix sobre aquells aspectes que afecten tota l’escola. Per exemple, al Consell s’avalua el programa educatiu, les beques que s’han de gestionar, la participació de l‘escola en iniciatives que passen a Manresa, etc. És constituïda per mestres, pares i mares (7), personal no docent i un representant de l’Ajuntament.

Sis de les mares i pares membres del consell són elegits directament pel conjunt de pares de l’escola. El setè és un membre de l‘AMPA. Cada dos anys hi ha eleccions.

Membres del consell