Comissió de Delegats

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

Aquesta comissió és la més nombrosa, ja que és formada per almenys un pare o una mare de cada classe. La seva feina és actuar d’enllaç entre els mestres i les famílies. Resolen qüestions molt concretes, o problemàtiques que puguin sorgir en el funcionament de la classe. També fan d’enllaç entre les famílies, ja que s’ocupen d’organitzar sortides a llocs d’interès, amb l’objectiu que les famílies es coneguin fora de l’espai de l’escola. A més s’ocupen de dissenyar i posar a la venda les samarretes altres peces de roba de la nostra escola. Els membres s’elegeixen a les reunions de classe de principi de curs.