Altres

Hi ha una comissió responsable de contactar amb aquelles altres entitats externes de l’escola que relacionades amb el funcionament de la mateixa. Aquestes entitats són:

  • FAMPA: Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Manresa
  • FAPAC: Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya