Instal·lacions

El Centre consta de dos edificis.

L’edifici de Parvulari té dues aules de P 3 i dues aules de P 4 a més d’una aula d’informàtica, d’una sala d’usos múltiples, dos despatxos, un magatzem, lavabos interns a les aules de P-3, lavabos per P-4 i lavabos pels mestres.

El pati que envolta aquest edifici és un espai força ampli amb arbres, diverses estructures lúdiques, un jardí i un hort i uns lavabos.

L’edifici de Primària consta de 14 aules repartides des de P 5 fins a 6è de Primària a més d’una aula de ciències TIC, una aula d’informàtica, una aula multimèdia, una aula d’idiomes, tres aules d’educació especial, una aula de religió, una biblioteca, un aula de psicomotricitat, una sala de professors, un espai de recursos, uns vestidors, quatre sales d’usos múltiples, una estació d’observació meteorològica, diversos despatxos i una petita aula per desdoblaments.

També disposa d’una sala pel menjador gran i dues aules pels menjadors de parvulari, totes al voltant de la instal.lació de la cuina i el rebost. També tres lavabos d’alumnes, dos situats a la primera planta i un a la planta baixa. Els lavabos de professors estan situats, dos a la primera planta i dos a la planta baixa.

L’edifici està envoltat per patis a l’aire lliure, amb estructures lúdiques, un ampli pati cobert amb uns lavabos i dos pistes esportives amb material divers i també amb uns lavabos.