Available courses

Breu curs d'introducció a l'entorn del Moodle 

Aquest és un espai de reforç i ampliació de la tasca feta a l'aula de música.