Pla Català de l’Esport

“Promocionar en l’alumnat l’activitat física i esportiva per tal que desenvolupin un estil de vida saludable tant a nivell físic i emocional com de sociabilització i formació en valors.”