Temps de migdia

L’AFA gestiona el temps de migdia de l’escola Pins del Vallès. L’horari del temps de migdia és de les 12.30 a les 15.00 hores de tots els dies lectius. Aquest període és un terç del temps que els infants són a l’escola i és una gran oportunitat per gaudir del temps de lleure a l’entorn natural de la nostra escola.

Durant el temps de migdia,  nenes i nens gaudeixen d’activitats dirigides (escoles esportives o cant coral), activitats guiades (racó de la creativitat o discoteca) o poden treballar amb material de lliure accés (galledes i pales, cordes per saltar, contes, pilotes de bàsquet, futbol, pitxi, raquetes de tenis taula o patinets). L’alumnat també pot gaudir de l’espai i el temps lliurement.

En l’organització del temps de migdia, l’AFA treballa conjuntament i constantment amb la direcció de l’escola. L’objectiu d’aquesta col·laboració és mantenir una continuïtat del Projecte Educatiu de Centre i compartir els principis de convivència: respecte, cooperació, coeducació, servei o educació en valors. D’aquesta manera, es pretén treballar i conviure amb aquests valors com a referència quotidiana dels infants a la nostra escola.

L’AFA també gestiona el servei de menjador. La direcció i la coordinació directa del menjador garanteix una alimentació saludable i de qualitat, oferint el màxim d’aliments frescos i de proximitat.

D’altra banda, es treballen hàbits alimentaris estimulant l’autonomia de la canalla i treballant l’interès per una alimentació saludable. Al mateix temps, es promou gaudir de l’acte social que suposa el fet de dinar i de compartir l’àpat amb els companys i companyes.

Finalment, l’AFA gestiona els dies de jornada intensiva a l’escola (últim dia de Nadal i tot el mes de juny). Això implica la gestió del temps de nens i nenes des de les 13.00 a les 16.30 hores – organitzant activitats adequades al clima i l’edat- per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. 

Totes les activitats dins aquests horaris són possibles gràcies a monitores i monitors o, en el cas de les activitats dirigides, a personal especialitzat.