Activitats familiars

Pretenem enfortir el vincle de les famílies amb l’escola promovent activitats que nodreixin les seves reaccions en diversos contextos (oci, aprenentatge, coneixement, etc.).

D’altra banda, volem oferir la possibilitat d’enriquir-nos gràcies a la participació en experiències transcendents pel fet de formar part d’una comunitat educativa.