Projecte de l’AMPA

L’any 2013-2014, l’ampa Pere Torrent va decidir proposar als nens/-es de la nostra escola un suport educatiu que es diu: Acompanyament a l’èxit educatiu.

Aquest projecte és una acció conjunta entre la direcció, els mestres i els pares de família per a la detecció i prevenció del fracàs escolar.

Vam centrar-nos, prioritàriament, en el cas dels estudiants amb més dificultats d’aprenentatge, sobretot en els problemes que tenen amb la comprensió lectora, ja que és la base per millorar el treball de l’expressió escrita, de la resolució de problemes; en definitiva, és una de les bases de l’educació.

Aquest suport és totalment gratuït per als pares dels alumnes que hi participen, ja que és un projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lloret.

Aquest curs 2018-2019 serà el sisè any consecutiu que l’AMPA desenvolupa aquest projecte.

Atentament,

l’AMPA del Pere Torrent