Oferta educativa

L’Escola Pere Torrent és una Escola Pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té la següent oferta educativa:

tenim

El curs 2018 – 2019 l’etapa d’Educació Infantil i d’Educació Primària es dividirà de la següent forma:

CURS 2018 – 2019
Educació infantil
P3
2 grups
P4
3 grups
P5
3 grups
Educació Primària
Primer
2 grups
Segon
2 grups
Tercer
2 grups
Quart
3 grups
Cinquè
3 grups
Sisè
2 grups
TOTAL
23 grups