Projecte de direcció

A continuació, podeu consultar el Projecte de direcció de la nostra escola. Aquest projecte s’inspira en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i n’és la concreció per quatre anys:

Projecte de direcció