PREINSCRIPCIÓ CURS 2020 – 2021:  EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I 1r D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

· La preinscripció per al proper curs 2020-2021 es farà telemàticament (del 13 al 22 de maig) i elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament de la sol·licitud emplenada i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: a8054836@xtec.cat  (Escola Onze de Setembre) D’aquesta manera es considerarà formalitzada la preinscripció.

 

· No serà possible realitzar visites als centres.

· Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera, es publicaran a aquesta web.

· La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional s’haurà de fer mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre.

· Sobre les consultes d’informació i altres dubtes, preguem enviïn un correu a la bústia electrònica oficial del centre a8054836@xtec.cat

· L’alumnat de 6è d’educació primària que actualment cursa estudis a l’escola Onze de Setembre i que l’any vinent vol continuar cursant estudis al mateix centre, no ha de fer preinscripció ja que promociona internament.

· Les famílies amb alumnat a 6è d’educació primària que l’any vinent volen matricular el seu fill a un centre diferent, s’hauran de dirigir al centre educatiu corresponent del 13 al 22 de maig i omplir el full de preinscripció.

· Només per les famílies que no puguin presentar la documentació al correu del centre: Preinscripció presencial del 19 de maig al 22 de maig inclòs. Es farà amb cita prèvia per tal de no coincidir moltes famílies juntes a l’escola. S’ha de venir amb mascareta i guants.  Aplicatiu per demanar cita prèvia.  –  Instruccions de seguretat.

 

DOCUMENTACIÓ: (Feu clic a sobre per a descarregar els documents)

 

· Sant Quirze està distribuït en 6 àrees d’influència que queden establertes per la proximitat a cada un dels centres.  Si voleu consultar quin és el centre escolar que pertoca a cada domicili feu clic AQUÍ