Els artistes a les escoles: Assumpció Espada.

En el marc del projecte educatiu “Artistes a les escoles”, aquest any ens acompanyarà l’artista quirzetenca Assumpció Espada, tota una experta en el món del tapís. Així doncs, al llarg d’aquest mes l’artista mostrarà als infants de l’escola algunes de les seves obres i els ajudarà a crear les seves pròpies creacions.

Cal recordar que aquest projecte neix amb la intenció de que els alumnes puguin gaudir de l’art que ens presenten aquests artistes en primera persona i de que puguin arribar a ser capaços de produir, tot desenvolupant sensibilitats davant les manifestacions artístiques i a la vegada, aprenent a mirar i a treballar conductes com l’observació, la distinció, la relació, la interpretació, l’anàlisi o la síntesi.