La llum a l’Onze de Setembre.

L’article Despertem mirades a l’entorn de l’espai escolar”, convida a fer una reflexió sobre l’espai de l’escola com a espai artístic i d’aprenentatge i vol promoure una nova aproximació de com i on s’esdevenen els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Aquesta publicació ha estat elaborada per un grup de treball del qual formava part la Mila Torres, directora de la nostra escola i col·laboradora de l’ICE Universitat Autònoma de Barcelona.

La llum és també un dels aspectes remarcables a l’escola Onze de Setembre. En aquest centre s’han modificat les aules i els espais comuns amb la finalitat que la llum natural hi arribi sense obstacles. Els espais creats són diàfans, lluminosos, polivalents i sense impediments. En aquesta escola els petits patis interiors proveeixen de llum natural les aules i se’ls atorga una funcionalitat pedagògica: l’observació i l’experimentació directa amb l’entorn natural.

Et pots descarregar tot l’article en PDF fent clic al següent enllaç: Despertem mirades a l’entorn de l’espai escolar.