Projectes a l’escola

PROJECTE DE MATEMÀTIQUES ENTUSIASMAT

EntusiasMAT (EMAT) és un programa didàctic-pedagògic basat en les Intel•ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

EntusiasMAT està organitzat per sessions, ja que d’aquesta manera els continguts s’adapten de manera molt més natural a la realitat dels alumnes. Dividim cada sessió en tres parts: establim rutines d’escolta activa amb el càlcul mental, aprenem nous conceptes matemàtics jugant i establim estratègies concretes de metacognició perquè els alumnes reflexionin sobre el que han après.

El projecte incorpora les Intel.ligències Múltiples perquè l’alumnat tingui nombroses oportunitats d’aprendre un mateix concepte matemàtic perquè, com és ben sabut, a les aules tots els alumnes són diferents. Per exemple, podem treballar les figures geomètriques a través de cançons (Intel•ligència musical), mitjançant el treball amb el cos (Intel•ligència corporal-cinestèsica), buscant figures al nostre entorn (Intel•ligència naturalista) o treballant amb els geoplans (Intel•ligència visual-espacial).

Tenim l’objectiu que els alumnes despertin el seu esperit estratègic, que aprenguin estratègies per ser reflexius i que gaudeixin del plaer d’inventar i emprar procediments esglaonats i gradual, millorant la motivació i els resultats en matemàtiques.

 

ENGLISH PROJECT

 

L’escola aposta per l’impuls de la llengua anglesa amb activitats variades:

– Presentacions amb diferents suports tecnològics i visuals als companys

– Visites amb guia en anglès a edificis emblemàtics de Sabadell

– Obres de teatre

– Dramatitzacions o exposicions a les famílies

– Science time. A colla de Grans s’introdueix una sessió setmanal d’aquesta àrea     en anglès mitjançant diferents suports: visuals, tecnològics i científics (experiments)

 

Un altre tret important pel que fa a aquesta llengua és la participació en diferents pojectes europeus, des de Comènius fins Erasmus amb alumnes i professors de la UAB i altres universitats d’Europa ( Holanda, Turquia,

Anglaterra, Suïssa, Aústria, Alemanya, Polònia, …). Compartir projectes i experiències amb persones d’altres cultures enriqueix i fa que la llengua anglesa sigui una llengua de comunicació viva.

 

ESCOLA VERDA

 

Des de fa molt temps, la nostra escola ha mantingut una línia de sensibilització vers el Medi Ambient, entre els alumnes i tot el personal del centre.

L’any 2018 vam renovar el Distintiu d’Escola Verda.El Programa Escoles Verdes està promogut per la Generalitat de Catalunya, amb la intenció d’innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. Té tres grans objectius:
1. Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
3. Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius vers el medi ambient.

El nostre projecte actualment es desenvolupa en els àmbits següents:
− Sensibilització i compromís
− Esmorzars saludables i sostenibles
− Reciclatge i reutilització
− Hort
− Entorn proper
− Estació meteorològica

 

PROJECTES SOLIDARIS

 

A la nostra escola no es concep la formació de l’alumnat sense l’educació en valors. 

Es fomentarà l’esperit crític i la corresponsabilitat, fent-nos conscients del nostre compromís vers un món millor a través de l’exercici de la nostra responsabilitat en cadascun dels projectes.Des de ja fa uns quants anys l’ escola ha impulsat diferents projectes solidaris amb el propòsit d’anar desvetllant en els nostres alumnes una mirada crítica i compromesa amb el món on viu. Regala el teu temps és el projecte més incorporat a l’ escola; mestres i alumnes fan de voluntaris en el Gran Recapte al desembre i al Rebost Solidari al juny.

Activitats solidàries durant el curs: participació a la marató de TV3, cantata de Nadales a la residència d’avis del barri,  tarda d’activitats a l’AVAN (associació Vallès Amics de la Neurologia) organització d’un berenar solidari,venda de llibres Sant Jordi per una ONG a determinar

 

PROJECTE DE PATIS​

Famílies, alumnes i mestres, estem immersos en el projecte de transformació dels patis de l’ escola per tal d’ incorporar diferents espais on els alumnes puguin desenvolupar-se i trobar:

  • relacions: intimitat, treball en equip, joc col·lectiu, joc simbòlic, diferents espais.
  • sensacions, percepcions: medi agradable, verd, flors, aromes, colors, textures…
  • vegetació: coneixement del medi natural, canvi cíclic, cura de les plantes, usos de les plantes, relació de les plantes entre elles…
  • moviment: desnivells, preveure i controlar el risc…