Espais

Cada dia tenen més importància els espais perquè afavoreixen nous escenaris d’aprenentatge. Aquesta importància ve donada a partir d’una manera de fer escola que té molt a veure amb com entenem la construcció del coneixement i amb els rols que desenvolupem alumnes, mestres, personal no docent de l’escola, famílies…, tots implicats en el procés educatiu.

 

Una sortida fora de l’escola, una visita virtual o qualsevol dels espais escolars són uns escenaris perfectes d’aprenentatge si s’hi arriba a partir dels interessos i la investigació dels alumnes, fent que es generin dinàmiques participatives i col·laboratives.