Beques de material i llibres curs 2020-2021

El dia 8 d’octubre es va publicar la resolució a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Es podrà consultar pel DNI de la persona sol·licitant i el número de tràmit de l’alumne/a. Les famílies que no estiguin d’acord amb la resolució poden presentar recurs de reposició a qualsevol dels registres del Servei d’Atenció Ciutadana, en el termini d’un mes comptat des de la publicació de la resolució. La data límit és el 7 de novembre de 2020

Us adjuntem la llista de les beques de material i llibres per al curs 2020-2021.

LLISTA