En aquest apartat trobareu documents o notícies destinades a la comunitat familiar del col·legi Nostra Llar de Sabadell redactades pels membres de l’AMPA del centre, així com el calendari d’activitats previstes. La seva explotació queda restringida als integrants de l’esmentada associació que es comprometran a fer-ne un servei apropiat.

JUNTA Decàleg de delegats
FULLS INFORMATIUS AMPA FULL INFORMATIU 1: Activitats de l’AMPA Curs 2018-2019
AMPA FULL INFORMATIU 2: Relació de quotes 2018-2019
AMPA FULL INFORMATIU 3: Menús 2018-2019 Tardor
NOTES INFORMATIVES
ALTRES