Normativa Curs 2018-2019

Entrada a les 9h del matí : 
coloring-pages-of-clock
 • Els alumnes d’Ed. Infantil P-3, P-4 i P-5 durant tot el curs podran entrar acompanyats pels seus familiars fins a les portes dels porxos o respectives aules. Els alumnes que arribin tard hauran d’entrar al vestíbul i esperar al conserge que els acompanyarà a la classe.
 • Els alumnes d’Ed. Primària durant tot el curs, entraran sols per la porta principal del vestíbul i aniran pujant a les seves respectives aules.
  Recordem la importància de ser a l’escola ben puntuals a les 9h per no distorsionar l’inici de l’activitat amb el corresponent grup classe.

Sortida a les 16.30h: 
  • Recollida d’alumnes d’Educació Infantil (P3,P4,P5):coloring-pages-of-clock-1

  Els familiars o persones autoritzades (Autorització) per recollir els alumnes d’Ed. Infantil P3, P4 i P5, podran entrar a les 16:25h a recollir els alumnes a les portes corresponents zona porxos o aules on els hauran deixat el matí i sortir el més aviat possible per facilitar la sortida dels alumnes de Primària.

  • Recollida d’alumnes de Primària:

  –Els alumnes de 1r, 2n i 3r faran filera al lloc indicat a la zona de finestres del menjador on seran entregats als seus familiars o persones autoritzades (Autorització). L’entrada i sortida es farà per la porta de la rampa.

   Els alumnes de 4t, 5è i 6è)  baixaran fins a la sortida principal acompanyats pels mestres. Els familiars els esperaran al carrer. Els alumnes que puguin marxar sols cap a casa hauran de portar signada pels pares una “Autorització per sortir sols de l’escola”, única per tot el curs que hauran de portar el primer dia en cas que hagin de marxar sols. (Autorització).

  Recordem la importància de ser a l’escola ben puntuals a les 9h per no distorsionar l’inici de l’activitat amb el corresponent grup classe.

  Tots els alumnes d’Ed. Infantil i Primària que a les 16:30h NO els hagin vingut a buscar, aniran al servei d’Acollida (SAT) a càrrec de la família.

 

 • Recollida els dies de pluja:Resultat d'imatges de umbrella

Educació Infantil, es recolliran per les portes com cada dia.
Educació Primària, en aquest cas les famílies podran entrar a recollir els alumnes
fins a les columnes dels porxos on estarà indicat el curs.

Demanem la màxima col·laboració de les famílies per agilitzar la recollida alhora que
els mestres puguin controlar la recollida.

 

 

 • Sortida i entrada el migdia:

Ed. Infantil per les portes dels porxos o de la classe com el matí.

Primària a les 12:30h els alumnes sortiran per la porta principal i a les 15h quan tornin s’hauran d’incorporar a la filera del seu grup classe (lloc indicat).

 

NORMATIVA :

 • Mesures higienico-sanitàries:
  • No portar l’alumne a l’escola en el moment que la família detecti que el nen/a té febre, vòmits, diarrea, o pateix alguna malaltia infecciosa (grip, varicel·la, galteres, conjuntivitis, fongs,….). Si es dona el cas, cal comunicar a l’escola (tutora) el motiu d’absència de l’alumne.
  • En cas d’infeccions parasitàries com poden ser els polls, s’haurà de seguir el tractament mèdic o higiènic complert. Si es detecta a l’escola,  es trucarà a la família que haurà de venir a buscar el seu fill, el més aviat possible, per aplicar-li  el tractament corresponent. L’alumne no  podrà tornar a l’escola fins que estigui totalment  des parasitat .És necessària la màxima col·laboració de les famílies per poder acabar amb aquest problema del qual el centre no n’és responsable.

   

 • Administració de medicamentsEn cas que l’alumne/a necessiti prendre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que  feu arribar a la seva tutora, una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). Així mateix, també s’haurà de portar un escrit on l’adult responsable de l’alumne autoritzi al personal del centre educatiu perquè li administrin la medicació receptada.(Autorització)Al.lèrgies de tot tipus(alimentàries, ambientals. . . .)En cas que un alumne/a tingui algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància, cal fer-ho saber el més aviat possible a la seva tutora i a la coordinadora del servei de menjador a través del  full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgies (document).Educació Física i Piscina

  Aquells alumnes que per motius de salut no puguin fer Educació Física o Piscina per un període de temps prolongat, hauran de portar el corresponent certificat mèdic Si es tracta d’un dia puntual, caldrà portar un justificant de la família. Per aquestes activitats  tots els alumnes hauran de portar l’equipament esportiu adequat. S’aconsella portar el xandall i la samarreta de l’escola. S’haurà de marcar la roba esportiva amb el nom de l’alumne de manera clara per evitar possibles confusions i poder recuperar la peça en cas de pèrdua. Recordem que com a usuaris de les instal·lacions de la Piscina del Complex Esportiu Municipal, de la Bonaigua, s’hauran de seguir les normes d’accés i ús del centre esportiu.

  Motxilles  S’aconsella NO utilitzar motxilles amb rodes.

  Utilització de la bata Tots els alumnes d’Educació Infantil (P3,P4,P5) i Primària (1r, 2n, 3r i 4t) hauran de portar una bata marcada amb el nom i cognom i que tingui una cinta llarga per poder penjar-la. La roba extraviada estarà a consergeria durant un trimestre i en cas de no recollir-la se’n farà donació a alguna entitat d’ajuda social

  Joguines:No es podran portar joguines de casa a l’escola.

  Aniversaris: a Primària no es celebren a l’escola.

  Telèfons mòbils, rellotges que fan fotografies, aparells electrònics i altres objectes de valor: A l’escola no es permet l’ús de telèfons mòbils als alumnes. Si algun alumne/a porta el mòbil o algun altre aparell electrònic al centre, serà sota la seva responsabilitat. No el podrà mostrar ni utilitzar, si ho fa, el mòbil o aparell serà retirat i guardat pel docent o monitor durant la resta de l’horari escolar i s’entregarà posteriorment a la família. En cas de pèrdua l’escola no intervindrà ni en serà responsable.

  Normes de convivència

  Per una bona convivència a l’escola, tal i com es contempla en les Normes d’Organització i Funcionament del centre, no es permetran actituds contràries a la integritat i al respecte de totes les persones que formen la comunitat educativa.

  En el recinte Escolar no està permès fumar,  ni entrar gossos.

  Gràcies per la vostra col·laboració