Material COVID-19

Alumnes Educació Infantil

 L’ús de la mascareta* és obligatori per tot l’alumnat d’educació infantil NOMÉS per les entrades i sortides, moment d’esbarjo, desplaçaments en el centre i fora del centre, sempre que coincideixi amb altres grups estables.

Cal portar:

  • Mascareta posada amb una cinta per penjar i marcada amb el nom.
  • Mascareta de recanvi. Aquesta mascareta ha d’anar sempre a la motxilla dins d’un sobre o una bossa marcada amb el nom. La mascareta també ha de tenir la cinta per poder penjar-la. (Es recomana marcar-les a un dels laterals)
  • Ampolla d’aigua (de plàstic o reutilitzable no de vidre) amb el nom.

 

Alumnes Educació Primària

 L’ús de la mascareta* és obligatori per tot l’alumnat d’educació primària.

           Alumnes 1r i 2n: Mascareta posada amb una cinta per penjar i marcada amb el nom.

L’alumnat també ha de portar una bossa petita de roba, marcada amb el nom, cognom i el curs amb:

  • 1 mascareta de recanvi (dins d’un sobre o bossa més petita amb el nom i el curs)
  • 1 pot de gel hidroalcohòlic individual (no més gran de 200ml) marcat amb el nom, cognom i curs de l’alumne. D’aquest gel se’n farà ús esporàdic ja que a les aules també hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic de l’escola que els mestres administraran a l’alumnat en els diferents moments de la jornada escolar. [Recordeu que el gel hidroalcohòlic ha de tenir entre un 70-90% d’etanol per garantir la seva eficàcia ].
  • 1 paquet de mocadors de paper
  • Ampolla d’aigua (de plàstic o reutilitzable no de vidre) amb el nom.

Aquesta bossa serà d’ús individual i cada dia s’ha de portar a l’escola. Cal que es vagi reemplaçant el material quan s’acabi.

 

* Tipus de mascareta:

 Les mascaretes poden ser tant quirúrgiques com higièniques.

En cas d’optar per les mascaretes higièniques reutilitzables, és obligatori que compleixin amb la  normativa d’especificació UNE 0065:2020, per tal de garantir la protecció de la resta d’alumnes i personal del centre (per assegurar-se del compliment de la normativa, en adquirir la mascareta, cal verificar que l’etiquetatge recull aquesta informació.).

Recordeu que les mascaretes higièniques reutilitzables s’han de rentar i desinfectar després del seu ús per tal de garantir una correcta protecció. El número de rentats i el procés de desinfecció d’aquestes mascaretes ha de venir especificat a les instruccions del fabricant.

En cap cas s’acceptaran mascaretes que no cobreixin correctament la boca i el nas, que no s’ajustin a la cara de l’infant, que caiguin o no compleixin un mínim d’higiene.